Niepokalanego Poczęcia NMP

Rzymskokatolicka Parafia

 

Komunii św. w domu chorego oraz Sakramentu Chorych udziela się w naszej parafii w drugą sobotę miesiąca od godz. 8:30

Parafia mariacka stwarza również możliwość korzystania przez chorych z posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, którzy chętnie przyniosą Komunię św. wszystkim chorym, bez względu na stan ich choroby, którzy nie mogąc wychodzić z domu, chcieliby przyjmować Komunię Świętą.
Zasadniczo szafarze udają się do chorych po niedzielnych Mszach św., po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu chęci przyjęcia Komunii św. w kancelarii parafialnej, bądź bezpośrednio u szafarza.
Zachęcamy zatem chorych do częstego korzystania z posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., którzy ustanowieni zostali przede wszystkim z myślą o chorych. Uczestnicząc w chorobie we Mszy św. telewizyjnej czy internetowej i przyjmując Komunię Św. przyniesioną nam przez szafarza mamy możliwość pełnego udziału w Eucharystii.

Chory człowiek daje zdrowym wspaniałą okazję do świadczenia dobra, do poświęcania się i ofiary. Gdy usługujemy chorym rozwijamy w sobie cierpliwość, łagodność, wyrozumiałość... Bez tych cnót bylibyśmy nieużyteczni dla otoczenia.
Chory potrzebuje jednak czegoś więcej - potrzebuje pomocy by znosić cierpienia.
By jednak to mu się udało musi najpierw znaleźć sens swoich cierpień, znajdzie je wtedy, gdy swoje cierpienia będzie łączył z cierpieniami Chrystusa.

Media są pomocne chorym
W chorobie człowiek wierzący pozbawiony jest możliwości pełnego udziału w życiu liturgicznym Kościoła. Pozostaje mu radio i telewizja, dzięki którym może uczestniczyć w transmisji Mszy Świętych.

Gdzie i kiedy zgłosić adres chorego?
Po informacji w ogłoszeniach parafialnych należy chorego zgłosić w kancelarii (imię, nazwisko, dokładny adres). Kapłan w sobotę udaje się do chorych, niosąc w bursie Najświętszy Sakrament oraz naczynie z olejem chorych.

O Sakramencie Chorych
W ciężkiej chorobie, nawet gdy nie wydaje się być ona śmiertelną, chrześcijanin powinien poprosić o sakrament namaszczenia. Apostoł Jakub pisze: "Choruje ktoś wśród was? Nich sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie a jeśli popełnił grzechy, będą mu odpuszczone" (Jak 5.14-15).
Sobór Watykański II poucza nas: "Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił, a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa przysparzali dobra ludowi Bożemu"
Sakramentu namaszczenia można udzielać całej grupie lub pojedynczym osobom. W ciężkiej chorobie może być udzielony nawet dzieciom, które jeszcze nie były u spowiedzi i Komunii Świętej.
Nieprzytomnym lub psychicznie chorym udziela się namaszczenia tylko wtedy, jeśli można przypuszczać, że jako wierzący sobie tego życzyli.
Zmarły już żadnego sakramentu przyjąć nie może. W razie wątpliwości, czy śmierć nastąpiła, namaszcza się warunkowo.

Przygotowanie domu chorego
Stół winien być nakryty białym obrusem, na nim należy umieścić krzyż, zapalone świece.

 

 


Copyright © Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP