Niepokalanego Poczęcia NMP

Rzymskokatolicka Parafia

 

Udzielanie sakramentu Chrztu Świętego:
II niedziela miesiąca o godz. 13:00

Nauka dla rodziców i rodziców chrzestnych:
W piątek poprzedzający niedzielę Chrztu Św. o godz. 19:15 w domu katechetycznym

Z nauki Kościoła o Chrzcie Świętym.
Otrzymując Chrzest Święty jesteśmy włączeni do Kościoła, stajemy się członkami Ludu Bożego. Z chwilą decyzji o chrzcie swego dziecka rodzice przyjmują na siebie obowiązek wychowania religijnego. Wychowanie religijne dziecka posiada decydujące znaczenie dla całego późniejszego jego życia. Rodzice chrzestni powinni wspomagać rodziców, a nawet - w wyjątkowych sytuacjach - przejąć wychowanie religijne. Wiara rozświetla nawet najtrudniejsze chwile życia. Chrystus obdarza ludzi ochrzczonych łaską wiary, nadziei i miłości.
Podczas Chrztu Świętego powinni być obecni rodzice dziecka, chrzestni, jak również cała rodzina, a także krewni, przyjaciele, sąsiedzi i inni parafianie. Najbardziej stosownym dniem do udzielania Chrztu Świętego jest niedziela, gdyż jasno ukazuje ona związek sakramentu Chrztu Św. z misterium paschalnym Chrystusa.

Kto może być chrzestnym dla dziecka?
Chrzestnymi dla dziecka mogą być takie osoby, które przyjęły sakrament chrztu, eucharystii, bierzmowania, są osobami praktykującymi, które swym życiem mogą dać przykład dziecku. Nie mogą być to osoby żyjące niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła np. w związku cywilnym, konkubinacie lub nie mający nic wspólnego z życiem Kościoła. Wymagany wiek - ukończone 16 lat.

Jakie dokumenty należy mieć przy sobie zgłaszając dziecko do Chrztu?
Zgłaszając dziecko do chrztu w kancelarii parafialnej należy przynieść dowód tożsamości jak również Akt Urodzenia dziecka. Rodzice chrzestni, jeżeli mieszkają w innej parafii niż parafia, gdzie ma być ochrzczone dziecko dostarczają ze swojej parafii zaświadczenie, iż mogą być rodzicami chrzestnymi. Kancelaria parafialna wypełnia "Formularz do zgłoszenia chrztu dziecka" - należy mieć również spisane dane osobowe rodziców chrzestnych.

Jak przygotować się do Chrztu Św.?
Rodzice jak i chrzestni dziecka powinni być starannie przygotowani do świadomego udziału w tym sakramencie, dlatego mają obowiązek po zgłoszeniu dziecka do Chrztu Świętego w kancelarii parafialnej, wziąć udział w katechezie dla rodziców i rodziców chrzestnych.

W naszej parafii nauka przedchrzcielna odbywa się w piątek poprzedzający niedzielę chrztu dziecka o godz. 19.15 w domu katechetycznym. Natomiast okazja do spowiedzi św. jest codziennie 15 min przed każdą Mszą św. a w soboty od godz. 17.30.

O co należy zadbać?
Wcześniej należy zakupić świece, gdyż za pomocą świecy w czasie chrztu św. będziemy przyjmować światło Chrystusa, odpalając ogień od świecy paschalnej. Rodzice przynoszą również do kościoła białą szatę - znak łaski uświęcającej, którą matka chrzestna po polaniu główki dziecka wodą chrzcielną nakłada na dziecko. Białą szatę można zakupić w sklepach z dewocjonaliami lub uszyć samemu - prostą białą, symboliczną sukienkę.

Po udzieleniu sakramentu Chrztu Św. dziecko zostaje wpisane do księgi parafialnej.
Po Mszy św. kapłan podpisuje stosowny dokument, potwierdzając tym samym fakt, iż udzielił sakramentu chrztu świętego. Na podstawie tego dokumentu dziecko zostaje wpisane do księgi chrztu. Księga chrztu świętego jest pierwszą i najważniejszą księgą prowadzoną w parafii. Jest dokumentem potwierdzającym naszą przynależność do Kościoła Rzymsko-Katolickiego i świadectwem przyjętych przez nas sakramentów: chrztu, bierzmowania, małżeństwa lub kapłaństwa, założonych ślubów zakonnych.

Rodzice dziecka powinni pamiętać, w którym kościele i kiedy ich dziecko zostało ochrzczone, gdyż zaświadczenie o chrzcie będzie potrzebne przed przystąpieniem dziecka do pierwszej Komunii św., bierzmowaniem czy sakramentem małżeństwa lub kapłaństwa.

 


Copyright © Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP