Niepokalanego Poczęcia NMP

Rzymskokatolicka Parafia

 

Bierzmowanie jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. W tym sakramencie udziela nam Chrystus swego "Pocieszyciela", Ducha Świętego, który jest również Duchem Prawdy i Miłości.
Sobór Watykański Drugi poucza nas, że bierzmowani "ściślej wiążą się z Kościołem"; dlatego też "jeszcze mocniej związani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusowi, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej"

Kto udziela Sakramentu Bierzmowania?
Bierzmowania udziela ks. Biskup.

Kto może być świadkiem Sakramentu Bierzmowania?
Zaleca się, by ktoś z rodziców chrzestnych pełnił obowiązki świadka przy bierzmowaniu. Także rodzice lub inny katolik może to uczynić.

W której części Mszy św. ks. Biskup udziela Sakramentu Bierzmowania?
Bierzmowanie odbywa się podczas Mszy Świętej, ma ono miejsce po ewangelii. Najważniejszy moment udzielenia sakramentu to modlitwa ks. Biskupa z wyciągniętymi rękami, za osoby, które będzie bierzmował. Kandydaci pojedynczo podchodzą do ks. Biskupa, który kreśli olejem krzyżma znak krzyża na czole i wymawia przy tym słowa:
(imię),PRZYJMIJ ZNAMIIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO. Bierzmowany odpowiada AMEN. Ks. Biskup dodaje POKÓJ Z TOBĄ.
Po tych obrzędach jest dalej sprawowana Msza Święta.

W jakim terminie w naszej parafii udziela się Sakramentu Bierzmowania?
W naszej parafii Sakramentu Bierzmowania udziela się raz w roku. Najczęściej pod koniec roku szkolnego tzn. w maju lub w czerwcu. W czerwcu informuje się o rozpoczęciu przygotowań do przyjęcia tego sakramentu w ogłoszeniach parafialnych.

Jak wygląda przygotowanie do sakramentu bierzmowania?
Przygotowanie kandydatów prowadzone jest na dwóch płaszczyznach: w szkole na lekcjach religii i przy parafii. Zasadnicze rysy przygotowania kandydatów to:
- formacja w Brennej
- spotkania całej grupy
- miesięczna spowiedź
- uczestnictwo w Mszach pierwszopiątkowych
- spotkania w małych grupach przy parafii
- udział w dodatkowych inicjatywach parafialnych np.: adoracje, nabożeństwa paraliturgiczne,
- Triduum przed bierzmowaniem

 

 


Copyright © Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP