Niepokalanego Poczęcia NMP

Rzymskokatolicka Parafia

 

01 logo

(KSKP) Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich koło Katowice

 

wyrasta z ruchu Duszpasterskiego kolejarzy, który rozwinął się w Lublinie w parafii Najświętszego Serca Jezusowego już w 1981r. z ks. Eugeniuszem Zarębińskim.
Myślą przewodnią pracy KSKP:
„ Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja Was umiłowałem”.
Corocznie w okresie „Rodzinnych Wakacji z Bogiem” przeżywamy dalszy ciąg pogłębionej formacji duchowej podczas turnusów 2 tygodniowych w Łącku k/ Płocka prowadzonych przez ks. Marciniaka. W corocznych listopadowych pielgrzymkach udajemy się do domu Matki na Jasną Górę, aby tam zaczerpnąć moc i siłę do naszej codziennej pracy. Nasze koło KSKP w Katowicach powstało w październiku 1996 r. Naszym Duszpasterzem jest ks. dr Andrzej Suchoń.

 

Duszpasterz Kolejarzy Śląskich - ks. dr Andrzej Suchoń

02 duszpasterz
Foto: Krzysztof Dąbrowski

 

ZARZĄD KSKP koło Katowice działający od 21 listopada 2011roku:

 Funkcja pełniona
w KSKP koło Katowice

Nazwisko Imię Tel. Kont. Email
Prezes Trzoński Karol 660121544 karoltrzonski@op.pl
V-ce Prezes Kowalczyk Barbara 798029540 b.kowalczyk65@wp.pl
Skarbnik Chajec Wiesława    
Sekretarz Wojtal Jan 662736462  

 

 

ZARZĄD GŁÓWNY - Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polski
ul. Wierzbowa 11; 20-353 Lublin
tel. kont. 608017384 

 

 

* OSOBOWOŚĆ PRAWNA *

22 października 1994 r. Konferencja Episkopatu Polski na sesji plenarnej w Niepokalanowie erygowała KATOLICKIE STOWARZYSZENIE KOLEJARZY POLSKICH, działające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w Lublinie.
* * * Także rozporządzenie MINISTRA - SZEFA URZĘDU RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 1995 r. nadało osobowość prawną organizacji kościelnej Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej pod tą samą nazwą. Dziennik Ustaw Nr 127, poz.613.

 

* CEL *

Podstawowym zadaniem KSKP jest stworzenie wzorca postawy kolejarza-katolika i propagowanie go w środowisku pracy. Zdecydowana większość kolejarzy to katolicy, a charakter wykonywanej pracy dodatkowo uzasadnia potrzebę stałej więzi z BOGIEM. Dodatkowym powodem do powołania KSKP jest chęć nawiązania do chlubnej tradycji międzywojennych, w których kolejarz cieszył się wysokim prestiżem w społeczeństwie, a jego ciężka praca była bardziej doceniana niż dzieje się to obecnie. Statutowy zapis w paragrafie 8 mówi, że celem jest osiąganie doskonałości życia chrześcijańskiego ludzi świeckich, związanych zawodowo z kolejnictwem, poprzez: - uświęcenie pracy zawodowej, - apostolat ewangelizacyjny w swoim środowisku pracy, - osobiste uświęcenie poprzez pracę zawodową. Jest to nieustanna praca z rodziną i nad rodziną, w szerszym pojęciu z rodziną kolejarską.

 

Sztandar Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich koło Katowice.
Zamówiony w 2000 roku w Piekarach Śląskich przez
Duszpasterza Kolejarzy Śląskich ks. dr Ireneusza Celarego. Darczyńcą był kolejarz.

03 sztandar04 sztandar 
Foto: sztandar - Józef kwiecień KSKP koło Katowice

 

 Spotykamy się raz w miesiącu w Domu Parafialnym przy kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach w każdy trzeci poniedziałek miesiąca o godz. 16.00. Tradycją stały się coroczne spotkania opłatkowe oraz Msze Świętej z okazji Święta Patronalnego Św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Wyjeżdżamy również na wspólne pielgrzymki i wycieczki.

„Wyzwanie stojące dzisiaj przed Kościołem polega na tym, by poprzez swoje świadectwo miłości, które samo w sobie ma wewnętrzną moc ewangelizującą, pomóc współczesnemu człowiekowi doświadczać miłości Boga Ojca i Chrystusa, w Duchu Świętym”./Jan Paweł II– Encyklika Ecclesia in Europa 84).

 

 

 

 

Patronami Stowarzyszenia są Św. Katarzyna Aleksandryjska i Św. Rafał Kalinowski:


Św. Katarzyna Aleksandryjska

 05 katarzyna

Według legendy św. Katarzyna urodziła się w Aleksandrii w Egipcie i była córką króla Kustosa. Przez lata uchodziła za jedną z najpopularniejszych świętych Kościoła katolickiego. Według tradycji była bogatą i wykształconą chrześcijanką z Aleksandrii, która przyjęła śluby czystości. Poniosła śmierć męczeńską w wieku 18 lat. Otwarcie krytykowała prześladowania chrześcijan i postępowania cesarza Maksencjusza , żonę którego nawróciła na chrześcijaństwo. Wyrok śmierci zapadł po dyspucie religijnej, w której Katarzyna okazała się bieglejsza od pięćdziesięciu mędrców niechrześcijańskich, część z nich nawracając. Niezadowolony z takiego obrotu sprawy cesarz skazał Katarzynę na śmierć po torturach; odstąpiono od łamania kołem po zniszczeniu narzędzia tortur przez anioła i wyrok wykonano przez ścięcie.

 

 

Św. Rafał Kalinowski

06 rafal  

Święty ojciec Rafał Kalinowski "Rafał (a właściwie Józef, bo takie imię otrzymał na chrzcie) Kalinowski urodził się w Wilnie 1 września 1835 roku. Studiował w Instytucie Szlacheckim w Wilnie, a później na Akademii Inżynierii Wojskowej w Petersburgu, gdzie uzyskał tytuł inżyniera i stopień porucznika. Po ukończeniu studiów mianowano go asystentem matematyki w tejże Akademii. W 1859 r. współpracował w projektowaniu linii kolejowej Kursk – Kijów – Odessa. W 1863 r., po wybuchu powstania styczniowego, zwolnił się z wojska rosyjskiego i pełnił funkcję ministra wojny w rejonie Wilna. Aresztowany 24 marca 1864 r., został skazany na karę śmierci, którą zamieniono na 10 lat przymusowych prac na Syberii. W Usolu Syberyjskim przeżył nawrócenie. Tu zrodziło się jego powołanie kapłańskie i zakonne. Z wygnania powrócił w 1874 r. i został wychowawcą Augusta Czartoryskiego w Paryżu. Trzy lata później wstąpił do zakonu karmelitów bosych w Grazu w Austrii i przyjął imię zakonne brata Rafała od św. Józefa. Po złożeniu ślubów zakonnych studiował teologię na Węgrzech, a święcenia kapłańskie otrzymał w Czernej koło Krakowa 15 stycznia 1882 roku. Zmarł 15 listopada 1907 r., w klasztorze w Wadowicach, który założył i którego był wtedy przeorem. Został pochowany na cmentarzu klasztornym w Czernej. Za życia i po śmierci cieszył się sławą świętości, zarówno wśród zwykłych ludzi, jak i kardynałów. Papież 22 czerwca 1983 r. w Krakowie beatyfikował Rafała Kalinowskiego, a 17 listopada 1991 r. w Rzymie zaliczył go w poczet świętych. Święto patronalne św. Rafała Kalinowskiego obchodzone jest 20 listopada."

 

 

RÓŻA Różańcowa rodziców za dzieci   www
Rodzinne Przejazdy Pociągiem Papieskim   www
Święto Patronalne Św. Katarzyny Aleksandryjskiej Katowice   www
Odznaczenie Jan Niesler   www
Wakacje rodzinne z Bogiem - Łąck koło Płocka   www
Ogólnopolskie Pielgrzymki Kolejarzy na Jasną Górę   pdf

 

 


Copyright © Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP